top of page

Om oss

Bergen Tantra er en alternativ behandler som tar for seg hele kroppen. Vår filosofi festet i den Tantriske læren og den esoteriske østerlandske tradisjonen for å se helheten og samspillet mellom kropp og sinn.

Gjennom en kombinasjon av ritualer, sensuell berøring og meditativ massasje streber vi etter å gi deg en spirituel og fysisk forening som viser vei til ro i en ellers hektisk hverdag.


Det er viktig å ha noen få grunnleggende kunnskaper om Tantra før du bestiller en av våre behandlinger. Vi ber deg derfor om å lese litt av informasjonen på nettsidene våre slik at du allerede ved første behandling kan få et optimalt utbytte.

Menn og kvinner er forskjellige og dette er ting vi legger vekt på når vi tar i mot deg. I tillegg finnes individuelle forskjeller. Vi starter derfor alle nye kunder med en introduksjonssamtale som tar ca 15 minutter. Denne samtalen har til hensikt å gjøre oss best mulig rustet til å gi deg en persontilpasset behandling som gjør at du slapper av i møte med behandler og senker skuldrene når "utenforlivet" krever at du henter frem ressurser.

Din største ressurs finnes i den delen av deg selv som du ennå ikke har lært å utnytte!

Kjenn på din sensuelle livsstrøm

Klinikken vår

Bergen Tantra er drevet som en øvre paraply for flere massasjeterapeuter som har klinikkens lokaler som sambrukslokasjon.

Dette gjør at vi kan utnytte kostbare lokaler i sentrum på en optimal måte med tanke på de høye eiendomsprisene. Som kunde vil du dermed kunne besøke lokaler som er sentrumsnære og diskre samt tilgjengelig med både bil og offentlig transport.

Behandlere av begge kjønn

Vi har behandlere av begge kjønn og tilpasser behandler til dine ønsker. Om du er mann og ønsker en mannlig behandler så gir du beskjed om det. På samme vis ønsker du gjerne som kvinne en behandler av samme kjønn og vil selvsagt kunne få det.

For andre er det mer behagelig med en behandler av motsatt kjønn som kan tilføre den dynamikken som du ønsker. I likhet med ovenstående så gir du oss beskjed om hva du ønsker.

Alternativ behandling i loven

Vår klinikk er i likhet med alle alternative behandligsformer underlagt Lov om alternativ behandling (se Lovdata) og Helsepersonelloven. I tillegg er vi regulert av forskriftene som omfatter en til en tjenester og har alltid disse i tankene i forhold til Covid-19 og andre potensielle smittesituasjoner.

Vi har også full taushetsplikt på samme linje som Helsepersonell. Dette betyr at dersom vi møter en av våre klienter på gaten vil vi ikke gi tilkjenne at vi har en relasjon. Sagt enkelt, vi ser bort, hilser ikke og gjør ingen forsøk på å kontakte deg. På samme vi ber vi om at du respekterer din behandler og ikke kontaker h*n på fritiden.


Vi ber om at du ikke sender helseopplysninger gjennom e-post. Dersom du har behov for elektronisk kontakt med din behandler ber vi deg bruke WhatsApp som ivaretar opplysningene ved å ha ende til ende kryptrering. Det at meldinger har ende til ende kryptrering betyr at de KUN kan leses av avsender og mottaker og at en tredjepart ikke har mulighet til å se samtalen. En e-post eller SMS vil kunne leses av alle serverene den er innom på veien mellom sender og mottaker og regnes ikke som en sikker måte å formidle helseopplysninger på. WhatsApp kan du laste ned her.

WhatsApp er verdens største meldingstjeneste og du kan laste den ned på Google Play eller Appstore 

Er Tantra massasje lovlig?

Et spørsmål som stadig dukker opp er hvorvidt Tantra Massasje er lovlig i Norge sett i forhold til sexkjøp loven, og dette vekker bekymring hos mange nye kunder. Årsaken er selvsagt at det finnes en del useriøse aktører i massasje markedet generelt og at disse får mye mediemessig oppmerksomhet omkring sine gråsone aktiviteter.

Både Forbrukerrådet og fagdirektøren i Legemiddelverket har uttalt at Tantra Massasje er lovlig / kan bringe inn positive verdier i kundenes liv. Hos oss vil du aldri bli tilbudt kjøp av tjenester som i lovverket eller lovens forarbeider defineres som illegale.

Eksterne lenker:
 TV2 Nyhetene
Forbrukerrådet svarer


Vi har også utført kvalitetssikring av legaliteten omkring vår massasje ved å gjennomgå alle relevante juridiske aspekter som er belyst i Odelstingsproposisjon nr. 48. Her kan du selv lese denne på Stortingets nettsider. Ot.prp. nr. 48 (2007–2008)

Ønsker du å jobbe med oss?

Vår klinikk er sentrumsnær og tilbyr frilans massører og behandlere en paraply å jobbe under. Dersom du ønsker å bruke dine kunnskaper hos oss ber vi deg ta kontakt. Vi krever at alle våre behandlere har minimum C1 nivå i Norsk muntlig eller Engelsk. Vi legger stor vekt på kommunikasjon med våre kunder og at ingen misforståelser skal oppstå og derfor er dette et absolutt krav.

En annen faktor er at vi ikke ønsker "omreisende frilansere" som utfører massasje på et diskutabelt nivå. Vi ønsker at våre frilansere har en høy faglig og etisk standard som er forenelig med den kundetypen vi retter oss mot. Våre frilansere tar i mot kunder av alle etniske bakgrunner og legninger og har en ikke-dømmende holdning.

bottom of page